Saturday, February 14, 2015

ASCII/Text Art - Love Heart

       .;;;, .;;;,          .;;;, .;;;,
    .;;;,;;;;;,;;;;;,.;;;,    .;;;.,;;;;;,;;;;;,;;;.
    ;;;;oOOoOOoOOoOOoOOo;;;. .,. .;;;oOOoOOoOOoOOoOOo;;;;
  .,,.`oOOo'      `OoOOo,;;;;;,oOOoO'     `oOOo;',,.
 ;;;;oOOo'  ,;;;,    `OoOOo;oOOoO'    ,;;;,  `oOOo;;;;
 `;;OOoO'  ;;;'       `OOO'       `;;;  `OoOO;;'
 ,;;,OOoO   ;;         "         ;;  OoOO,;;,
 ;;;;OOoO   `;   ,;;.             ;'  OoOO;;;;
 ``.;OOoO,  `;  ` ;;  .;;. ;; ;; .;;,   ;'  ,OoOO;,''
  ;;;;OOoO,     ;;  ; ; `; ;' ;..'     ,OoOO;;;;
   ```.;OOoO,    ;,;;, `;;' `;' `;;'    ,OoOO;,'''
    ;;;;OOoO,   '  ', ,        ,OoOO;;;;
     ```,;OOoO,.     ''       .,OoOO;,'''
       ;;;;OOoO,.          .,OoOO;;;;
       ````,;OOoO,.       .,OoOO;, '''
         ;;;;;OOoO,.    .,OoOO;;;;
          `````,;OOoO,. .,OoOO;,''''
            ;;;;;OOoOOoOO;;;;;   -Susie Oviatt-
             `````;;OO;;'''''
               `;;;;'

ASCII/Text Art - LOVE Poster

hugs&kisses&hugs&kisses&hugs&kisses&hugs&kisses&hugs&kisses&
&      hugs&kisses&hugs&kisses&hu     &hugs&kisses
s&h    es&hugs&kisses&hugs&kiss         gs&kisse
es&h   sses&hugs&kisses&hugs&k           s&kiss
ses&   isses&hugs&kisses&hugs      &kiss   s&kis
sses   kisses&hugs&kisses&hu      ugs&kiss   s&ki
isse   &kisses&hugs&kisses&h     &hugs&kiss   gs&k
kiss   s&kisses&hugs&kisses&     es&hugs&kis   ugs&
&kis   gs&kisses&hugs&kisses    sses&hugs&k   hugs
s&ki   ugs&kisses&hugs&kisse    kisses&hugs    &hug
gs&k   hugs&kisses&hugs&kiss   s&kisses&hu    s&hu
ugs&   &hugs&kisses&hugs&kis   ugs&kisses&     es&h
hugs   s&hugs&kisses&hugs& i   hugs&kisse     ses&
&hug   es&hugs&kisses&hug k   hugs&kis      sses
s&hu   ses&hugs&kisses&h  &    hugs&       isse
es&h   sses&hugs&kisse   s&            &kiss
s               gs&ki         hugs&kis
s               ugs&kisse     sses&hugs&ki
i       ses&h                    k
k       sses&                    &
&kis   gs&kisses&hug  isses&hugs   s&hugs&kisse   s
s&kis   gs&kisses&h  &kisses&hug   es&hugs&kisses  g
gs&ki   ugs&kisses&  s&kisses&hu   ses&hugs&kisses u
ugs&ki   ugs&kisse  ugs&kisses&h   sses&hugs&kisses h
hugs&k   hugs&kiss  hugs&kisses&   isses&h gs&kisses&
&hugs&k   hugs&ki  s&hugs&kisses   kisses ugs&kisses
s&hugs&   &hugs&k  es&hugs&kisse       hugs&kisse
es&hugs&   &hugs  sses&hugs&kiss   s&kiss &hugs&kiss
ses&hugs   s&hug  isses&hugs&kis   gs&kiss s&hugs&kis
sses&hugs   s&h  &kisses&hugs&ki   ugs&kisses&hugs& i
isses&hug   es&  s&kisses&hugs&k   hugs&kisses&hug k
kisses&hug   e  ugs&kisses&hugs&   &hugs&kisses&h  &
&kisses&hu     hugs&kisses&hugs   s&hugs&kisse   s
s&kisses&hu    s&hugs&kisses              g
gs&kisses&h    es&hugs&kisse              u
ugs&kisses&hugs&kisses&hugs&kisses&hugs&kisses&hugs&kisses&h
                        -- Matt Ryan

ASCII/Text Art - Hug

*snuggle*   *snuggle*  *nuzzle*    *nuzzle*     *snuzzles*
*snuggle*   *snuggle*  *nuzzle*    *nuzzle*    *nuzzle*  *kiss*
 *hug*     *hug*    *hug*     *hug*    *hug*     *hug*
 *hug*     *hug*    *hug*     *hug*   *hug*
 *hug*     *hug*    *hug*     *hug*   *hug*
 *nuzzle*snuggle*hug*    *hug*     *hug*   *hug*
 *hug*nuzzle*snuggle*    *hug*     *hug*   *hug*   *snuggle*
 *hug*     *hug*    *hug*     *hug*   *hug*   *snuzzle*
 *hug*     *hug*    *hug*     *hug*   *hug*     *hug*
 *hug*     *hug*    *HUG*    *HUG*    *hug*     *hug*
*snuggle*   *snuggle*    *hug*   *hug*      *nuzzle*  *kiss*
*snuggle*   *snuggle*     *snuggles*         *snuggles*


ASCII/Text Art - Cute Valentine's Day Cupid

     ..
      $. ,o$$$o.
      $. $$$$$$$o.  ..
     .$. $' $$$$$$ ,o''
     .$' $ '$$$$$,o'.,'  .oo'
    .$'  $.  $$$$' ,, .o'.
    .$'  '$o. 'O$ ..ooo''',oo'
   .$'   .o$' '$$''   ,,o'
  .%$,,,,,ooO'   '   ,,o''
 .$o.     ,o'  $o  ..oo'
  ''O'''''''''','   $'$. .o'
   '$    $    '$,'o' '
   '$    $   .o $
    '$    $    .$$
    '$   $,   .o$$
     '$   $.  ,o' $
     $.  '$.  $,oooo''o,
     $.   $. 'o'    '$
     $.   $.   .,ooo, $
    .''   'oo...o' $ 'o $
            $ $  ''
            $ $
            $ %
            ,$ $
            $ $'
            ''

ASCII/Text Art - Kissing Couple

From maraujo@campus.qro.itesm.mxMon Mar 25 10:30:40 1996
Date: 15 MAR 1996 11:25:45 -0600 
From: Mitch <maraujo@campus.qro.itesm.mx>
Newsgroups: rec.arts.ascii
Subject: GIF: This is a really big marvelous hug.

              .,,;;,;;;,.
           ,;;;;;;;;;;;;;;;;.
         . ..``'''';;;;;;;;;;;;;
         ~u:==-z#=s..'`..';;;;;;;;
       .ec/_^..F=.'l.\e r4)h`;;;;;''`
          "L `.\ %.=.c^"? ;;;; "C$r
      uL"u>"' =."d z" ;\1. Jr'',`4c.-P
     z)"zP\ei?P:&^"K P-\t;? .?$$$$$$ud
    z?l$?e$Y$X$C$d$e?e`' d -,d$$$?$$$ ui .,,uecececec,.
   ;i(;iF)Fz3iC?z$.J\J2" /; r.$$$P:"$$$$$>."?$$$$$$$$$$$$$ec,
   U$d$$"$$?$V$h$2$$t"?L"=' .`$$$;:$$$$4":$$,;;,`""$$$$$$$$$F
   `b"x$Fu'u';e?'"h?F/Js r" )?r"$$$;$$$".d$$P.!!!! z$$$$$$$$$F
   ?/r$"$;$FRe";.\$kf/.". -"z$ $$$$$F d$$$F:!!!'u$$$$$$$$$$F !!!:
    P-N.3;JL'P^r'B<?. ".C. J$P $$$P" $$$" <!!'zd$$$$$$$$$P" `:!!!!:
   "/ "?:P.""r-l'P' "c^=%n?$$ '$P" ,$$",;>',e$$$$$$$$$$$" :':!!!`)!!
   .d.-% -/f"-. (l>= 3$"bee$;  -;7;",;!`z$$$$$$$$$$$$P .':!!! .!!!!!
   u$$$ e)=^?CL/T$$c. ^ u^4$P"  ' `.,cec$$$$$$$$$$$$P", !!.!',<!!!!!!!:
  d$$$$ $=::%-L..$$F-u, )z"   .u$$$$$$$$$$$$$$$$$P";!! !!! :!!!!!!'!!!>
 d$$$$$b "sJ' "=" .d$$$ecu.  z$$$$$$$$$$$$$$$$$$F ;!!!! ' :'`.!!!!:!!!!!
 $$$$$"..r ,uee$$$$$$$$$$$$'d,$$$$$$$$$$$$$$$$$P",!!!!!!! :!!!!!!(```.<!!!
 $$$$"^e$bd$$$$$$$$$$$$$$P'N<$$$$$$$$$$$$$$$$F.;!!!!!!!f `'!!!!!!!!!!!!!!>
 '$$F, $$$$$F"$$$$$$$$$$P'dL<$$$$$$$$$$$$$P".<!!!!!!!!! .'!!!!!!!''!!!!!!'
  'F,f^$$$$$F;f$$$$$$$$$ dMM`$$$$$$$$$$$F';!!!!!!!!!!!! >''-><<;;!<<!!!!!
  ,f 4$$$$$r;'P$$$$$$$F,MMM $$$$$$$$$$" !!!!!!!!!!!!!! `(`'-;!!!!!!!!!!!
  4F d$$$$$$$;;<$$$$$$F;MMP $$$$$$$$$$u `!!!!!!!!!!!!! ''!!!;`)!!!!!!!!>
  <M $$$$$$$$;>;$$$$$$'dMML ?$$$$$$$$P"dM `!!!!!!!!!' >;;. `` `!!!!!!!
  d" 3$P",ze-.<;P$$$$$,4MMMmu."$$$$P"xMMMMMn`!!!!'  !`!!!!:!! ;!!!!!f
  dM. ,d$F'ud":>;?$$$$'MMMMMMM ?$$FxM?MMMMMM>`'  !'!;; '!!!!!!!>;!!!!
  "? d$$",z$F',$ ,`?",nMMMMMMMP%=nnMP>?dMMMP' . <'<.:.!!> !!!!!!>;!!!
   `3$$$F',u$"J$,nMTCCMP4MMMMMMMnf7;dMMP" ,;`!; '!!!!!!!!>!!!!!!;!!
    `?$eed$P'zdP e'bmnMMMMMMMMMMP;xMP" ;!.!<!!!!!;,.!!!!))!(()!:''
     `?6L,qdP'_ $eu,"TMMMMMMMMMPF" -,\<!!!!:!!!!!!!!!!!!!!'``,,<
      `" nnMMnx"?$$$e,"TMMP';;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'`.;!!!!>
       ^_""""" u$$$$$$h" mp`!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' ,;!!!!!!!!
        ?$$bee$$$$$$$$$$$ Np'!!!!!!!!!!!!!!!!'`.;<!!!!!!!!!!!>
        ccc??$$$$$$$$$$$$.?N.!!!!!!!!!!!'',;!!!!!!!!!!!!!!!!!:
         u(C?$$$$$$$$$P??? `Np`!!!!!'` :!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>
         `""7J3$$PF??"..,,..."" `'`  . `<!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:
         '???"' mMx'4MMMMMMMMnMMnnh.n/> <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          HMM.4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMnM:`!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
         .MMMMMMdMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ASCII/Text Art - Best Happy Valentine's Day Message

      We wish you a Happy Valentine's Day!
      -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-

       __    __    __    __
 .*.    /~ .~\  /~ ~\  /~ .~\  /~ ~\
 ***    '   `\/'   * '   `\/'   *
 V    (        .*)(        . *)
/\|/\   \   Name  . *./ \   Name  . *./
 |     `\ .   . .*/'  `\ .   . .*/'    .*.
 |      `\ * .*. */' _  _ `\ * .*. */'     ***
        `\ * */' ( `\/'*) `\ * */'     /\V
         `\/'   \  */'  `\/'       |/\
              `\/'            |
             Name Here

   --+++==##<<{{  Put Names Here   }}>>##==++--

ASCII/Text Art - Arrow Through Heart

                           .- - - - - -,
                            `"""""""""";
       .;;;, .;;;,          .;;;, .;;;,  `"""""""";
    .;;;,;;;;;,;;;;;,.;;;,    .;;;.,;;;;;,;;;;;,;; ///""""";
    ;;;;oOOoOOoOOoOOoOOo;;;. .,. .;;;oOOoOOoOOoOOoOO ///. `""";
  .,,.`oOOoOOOOOOOOOOOOOOoOOo,;;;;;,oOOoOOOOOOOOOOO#OoOOo;',,. `"'
 ;;;;oOOoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoOOo;oOOoOOOOOOOOOOOOOOO##OoOOo;;;;
 `;;OOoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO##OOoOO;;'
 ,;;,OOoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO##oOoOO,;;,
 ;;;;OOoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO##OOoOO;;;;
 ``.;OOoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO##OOoOO;,''
  ;;;;OOoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO///oOOOOOOOOOOOOO#OOoOO;;;;
   ```.;OOoOOOOOOOOOOOOOOOOOOO///oOOOOOOOOOOOOOOOOOoOO;,'''
    ;;;;OOoOOOOOOOOOOOOOO///oOOOOOOOOOOOOOOOOOOoOO;;;;
     ```,;OOoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoOO;,'''
       ;;;;OOoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoOO;;;;
       ````,;OOoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoOO;, '''
        .////;;OOoOOOOOOOOOOOOOOoOO;;;;
       .////' ````,;OOoOOOOOOOOoOO;,''''
     .////'    ;;;;;OOoOOoOO;;;;;
    .////'      `````;;OO;;'''''  -Susie Oviatt-
   .///'          `;;;;'
  ///'

ASCII/Text Art - Be My Valentine

        ......    ......
       .:oOOOOo:.  .:oOOOOo:.
      .:oOO:'':Oo:. .:oO:'':OOo:.
     .:oO:   'Oo:oO'   :Oo:.
     :oO:     'o'     :Oo:
     :oO:           :Oo:
     ':oO:          :Oo:'
      ':oO:    B E    :Oo:'
       ':oO.       .Oo:'
        ':oO.     .Oo:'
         ':oO.   .Oo:'
          ':oO. .Oo:'
           'oO:Oo'
        ...... 'oOo'......
       .:oOOOOo:.'o'.:oOOOOo:.
      .:oOO:'':Oo:. .:oO:'':OOo:.
     .:oO:   'Oo:oO'   :Oo:.
     :oO:     'o'     :Oo:
     :oO:           :Oo:
     ':oO:          :Oo:'
      ':oO:    M Y    :Oo:'
       ':oO.       .Oo:'
        ':oO.     .Oo:'
         ':oO.   .Oo:'
          ':oO. .Oo:'
           'oO:Oo'
        ...... 'oOo' ......
       .:oOOOOo:.'o'.:oOOOOo:.
      .:oOO:'':Oo:. .:oO:'':OOo:.
     .:oO:   'Oo:oO'   :Oo:.
     :oO:     'o'     :Oo:
     :oO:           :Oo:
     ':oO: V A L E N T I N E :Oo:'
      ':oO:         :Oo:'
       ':oO.       .Oo:'
        ':oO.     .Oo:'
         ':oO.   .Oo:'
          ':oO. .Oo:'
        jgs  'oO:Oo'
           'oOo'
            'o'

ASCII/Text Art - Hi, my honey (Happy Valentine's Day!)

             hi, my    honey.
            i'm really  happy that
           my mailbox is full of those
          pretty hearts every day. so,
          i just thought i would return
          the favor, just in case you'd
           not yet realized just how i
            love you. you are just
             so very, very, very
              extraordinarily
               special and
                i adore
                 you
                 !

ASCII/Text Art - Happy Valentine's Day Cupid

    WWW WWW   .W.   WWWWWWW, WWWWWWW, 'WWW. .WWW'
    WWW WWW   .WWW.   WWW WWW WWW WWW 'WWW WWW'
    WWWWWWWW  .WW WW.  WWWWWWW' WWWWWWW'  'WWWWW'
    WWW WWW  .WWWWWWW.  WWW    WWW     'WWW'
    WWW WWW .WWW  WWW. WWW    WWW     WWW

 .,,. .,,.
:XXXX,XXXX:          .SSSSSSS'
'XXXXXXXXX'         .SSSSSSSS,WW:, .''':,.
 ':XXXXX:'        .SSSSSSSSSS:WWW:,    '::,
  'XXX'         .SSSSSSSSS,WWW( )WW    '::, '////
  ':'         SSSSSSSSSSSS'WWWWWWD     '::,////
          ,.  SSSSSSS(((SSSWWWWW     ,WW//:.'.W.
         ,((()  'SSSSSS(((WWWWWWWWWW)    //'W,:WWWW'
        ,(((((()  'SSSSSS((WWWWWWWWWW)   //  'WWW,WWW
      .,(((((((())  'SSSSWWWWWWWWWWW'   //   .WWWWW:,
     .,((((((((((())),   SSWWWWWWWWWW'  //   ,WWWW' ':,
   .,((((((((((((((())))),.,,,,WWWWWWWWWW:, //    ,WWWWW' ':
'((((((((((((((((((((()))))WWWWWWWWWWWWWVVVV//WWWWW:,.,WWWWW'  :
  ((((((((((((((((((()))(WWWWWWWWWWWWWWVVVVVVWWWWWWWWWWWWW'  '
   ((((((((((((((((()))(WWWWWWWWWWWWWVVVVVVVWWWWWWWWWWWW'
    (((((((((((((())(()(WWWWWWWWW.VVVVVVVWWWWWWWWWWW:'
      ((((((((())) ()(WWWWWW.VVVVVVV'WWWWWWW''   .,,. .,,.
       ((((()))  ((WW,VVVVVVVVV'WWWWWWWWW    :XXXX,XXXX:
              WVVVVVVVVVV'WWWWWWWW:'    'XXXXXXXXX'
   .,,. .,,.       VVVVVVVVV'WWWWWWWWWW     ':XXXXX:'
  :XXXX,XXXX:     .WVVVVVVV'WWWWWWWWWWWW      'XXX'
  'XXXXXXXXX'     .WWW''''',WWWWWWWWWWWW:       ':'
   ':XXXXX:'    (())))WWWWWWWWWWWWWWWWW'
    'XXX'     ((())))))WWWWWWWWWWWWWW'
    ':'     ((()))))))))WWWWWWWWWWW'
          ()WWWWWW))))))))))))))))
          :WWWWWWWWW))))))))))))))   .,,. .,,.
          WWWWWWWWWWW)))))))WWWWW.  :XXXX,XXXX:
          :WWWWWWWWWW')))))WWWWWWWW.  'XXXXXXXXX'
          WWWWWWWWWW' 'WWWWWWWWWWWW  ':XXXXX:'
     .,,:WWWW:,WWWWWWWWW'  'WWWWWWWWWWW   'XXX'
    ,WWWWWWWWWWWWWWWWWW'    'WWWWWWWWW    ':'
    ,WWWWWWWWWWWWWWWWWW'     'WWWWWWWW,
    WWWWWWW'  '':WWW:'      'WWWWWWWW
   .WWWWWWW'           .WWWWWWWWW
   ''W'W'WW           ,WWWWWWWWW'     .,,. .,,.
      ''           ,WWWWWWWW'      :XXXX,XXXX:
      .,,. .,,.       .WWWWWW:'       'XXXXXXXXX'
     :XXXX,XXXX:     .WWWWWWW'         ':XXXXX:'
     'XXXXXXXXX'     WWWWWW'           'XXX'
      ':XXXXX:'      WWWWW'           ':'
       'XXX'       WWWW.
       ':'        'WWWWW,
                 '' ''

W  WW .WW.  WW   WWWWWW WW. WW WWWWWW WW WW. WW WWWWWW ,WWWW.
W. .WW .WWWW.  WW   WW   WWW.WW  WW  WW WWW.WW WW   WW
WW WW'.WW WW. WW   WWWW  WWWWWW  WW  WW WWWWWW WWWW  'WWWW,
'WWWW'.WWWWWWWW. WW   WW   WW'WWW  WW  WW WW'WWW WW     WW
 'WW'.WW   WW.WWWWWW WWWWWW WW 'WW  WW  WW WW 'WW WWWWWW 'WWWW'

           WWWWW:.   .WW. 'WW. .WW'
           WW 'WW.  .WWWW. 'WW..WW'
           WW  :W: .WW WW.  'WW'
           WW .WW .WWWWWWWW.  WW
           WWWWWW  W   W  WW

ASCII/Text Art - Be Mine (Happy Valentine's Day!)

                  
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    < :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: >
    < ::::::::::::      ::::::::::::      :::::::::::: >
    < :::::::::          ::::          ::::::::: >
    < :::::::     ********   ::   ********     ::::::: >
    < :::::   ****     **** ****     ****    ::::: >
    < ::::   ****        ****        ****   :::: >
    < :::   ****         **         ****   ::: >
    < :::   ****                  ****   ::: >
    < ::::   ****        BE        *****  :::: >
    < :::::   ****                ****   ::::: >
    < :::::::   ****      MINE!      ****   ::::::: >
    < :::::::::   ****            ****   ::::::::: >
    < :::::::::::   ****          ****   ::::::::::: >
    < ::::::::::::::   ****      ****   :::::::::::::: >
    < :::::::::::::::::    ****  ****    ::::::::::::::::: >
    < ::::::::::::::::::::    ****    :::::::::::::::::::: >
    < :::::::::::::::::::::::   **   ::::::::::::::::::::::: >
    < :::::::::::::::::::::::::     ::::::::::::::::::::::::: >
    < :::::::::::::::::::::::::::   ::::::::::::::::::::::::::: >
    < ::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::: >
    < :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: >
     ()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()